Bliv sponsor

IMG 1893

Baggrund- hvorfor støtte Åbne Døre 5762?

Foreningen Åbne Bagdøre 5762 er en netværksforening, der står bag arrangementet Åbne Døre i Pinsen, som et løbet af stabelen hvert år siden 2012. Vi gennemfører også Åbne Døre mod Jul / Julemarked i november, samt nogle netværksarrangementer, som kan følges på foreningens hjemmeside og facebook.

Vi har i foreningen fortsat valgt at satse på høj kvalitet i markedsføringen og på at bruge foreningens omfattende hjemmeside som fælles platform.

Markedsføringen giver mange besøgende til arrangementerne, og det giver synlighed af lokalområdet som et driftigt område med kulturelle tilbud. Både tryksager, annoncering og vedligehold af hjemmesiden er bekostelige poster, og medlemskontingenterne rækker ikke til at dække omkostningerne.

Derfor er vi også i år meget afhængige af – og taknemmelige for – al den støtte vi kan få.

Til gengæld vil vi gøre alt hvad vi kan for at synliggøre jer, der støtter initiativet med et sponsorat.

 

Sådan bliver du synliggjort som sponsor:

Sponsorers navn og evt. logo kommer med i pinsens trykte program og vises her på hjemmesiden. (Logo trykkes med/vises ved sponsorater fra 500,- kr)

  • Vi ophænger lamineret print af jeres logo ifbm. foreningens store arrangementer: Åbne Døre i Pinsen og Åbne Døre mod jul/Julemarked.
  • Sponsorers navn kommer med i annoncering i Den Lille Avis og på A5-postkort.

 

Sådan kan du deltage som sponsor

Sponsorat på op til kr. 499,- vil blive nævnt med navn.
Sponsorat fra kr. 500,- vil blive præsenteret med jeres logo på pinsefolder og hjemmeside.
Sponsorater på over kr. 3.000,- betragtes som hovedsponsor og vil blive ekstra eksponeret.


Praktisk information
Sponsorat bedes indbetalt til foreningens konto i Nordea: 5702 – 6886322303.
Kvittering for indbetalt støtte vil efterfølgende blive fremsendt.

Logo ved støtte fra kr. 500,- kr. bedes fremsendt via mail ti foreningen.

PS: Har I tidligere sendt os logo, har vi det stadig!

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen Åbne Bagdøre 5762

v/ kasserer Birgitte Højgaard